Kondičná príprava

KONDIČNÁ PRÍPRAVA DETÍ VAKADÉMIÁCH TK SLÁVIA AGROFERT
 

Deti od 7 - 9 rokov majú k dispozícii 1 x týždenne kondičný tréning vtrvaní 60'
ZAMERANIE :  zábavnou skupinovou formou rozvíjame pohybovú lokomóciu ( beh, hádzanie, chytanie, skákanie). Rozvíjame súťaživosť a disciplínu. Prehlbujeme pozitívny vzťah k pohybu.

Deti od 9 - 12 rokov majú k dispozícii 1- 2 x týždenne kondičný tréning vtrvaní 60'
ZAMERANIE : Deti sú rozdelené podľa výkonnosti do skupín, kde s gradáciou pokračujeme v procese rozvíjania a zdokonaľovania nadobudnutých pohybových schopností. Narastá objem cvičení zameraných na zvyšovanie schopností limitujúcich výkon v tenise (rýchlosť reakcie na loptu, priestorová orientácia a čítanie pohybu súpera, rýchlostno-silové schopnosti, účinne odovzdávanie energie pri hodoch, skokoch a behoch...). Narastá objem kompenzačných, korekčných a strečingových cvičení pre tenis.

Deti od 12 - 16 rokov majú k dispozícii 2 x týždenne kodičný tréning vtrvaní 60'
ZAMERANIE : Tenistov delíme do skupín podľa výkonnosti. Charakter tréningu je konzultovaný s tenisovým trénerom a modeluje sa podľa predispozícií hráčov, obdobia prípravy a možnosti skupiny.
Kondičný tréning obsahuje pri gradovaní tenisu prospešných podnetov cvičenia podporujúce harmonický vývoj šľachovo-svalového aparátu tak, aby boli eliminované riziká vznikajúce pri jednostrannej záťaži. Naďalej sa zachováva primeraný objem súťažných podnetov, ktoré zabezpečia potrebnú intenzitu nevyhnutnú pre pozitívnu adaptáciu. V prípade potreby hráča po konzultácii s rodičom atrénerom,  naordinujeme individuálnu alebo máloskupinovu formu kondičného docvičovania,  čo je ale mimo základných balíkov tenisových akadémii.

Tenisti od 15 - 19 rokov ( starší hráči TSM aSVT ) majú týždenne k dispozícii 2 x skupinový kondičný tréning vtrvaní 60'.
Je určený prevažne na kompenzačné posilňovanie so strečingom a na hry ( florbal, futbal, basketbal...),  zamerané na rozvoj zmiešanej vytrvalosti, hráčskej taktiky a skupinové spestrenie pre individuálnosť tenisu. Kondičný tréning je ďalej pre túto kategóriu máloskupinový,  prípadne individuálny podľa potreby tenistu. A je na dohode trénerov a rodiča.

 

Kondiční tréneri :

Mgr. Rudolf Pátek - kondičný tréner
Kontakty:  
tel.: +421 911 151 791
e-mail: sportnavigator@gmail.com
Vzdelanie:   ✪ absolvent Mgr. štúdia na FTVŠ UK, odbor trénerstvo – špecializácia atletika (1994-1998)
✪ 17 ročné skúsenosti z riadenia športovej prípravy detí, mládeže a dospelých
Zameranie:  ✪ špecialista na rozvoj a zdokonalenie pohybových schopností primerane potrebám vybraného športu
✪ zabezpečujem rozvoj rýchlosti, výbušnosti, koordinácie, vytrvalosti a ich kombinácií hravou formou v skupinovej či individuálnej forme tréningu
Športové referencie:   ✪ aktuálne tréner pri TK Slávia Agrofert, Športovom klube polície - hádzaná, ŠK Slovan - futbal, TK Slovan - tenis

 

Mgr. Peter Nedelický - tréner
Kontakty:  
tel.: 0905 967 285
e-mail: nedelicky@yahoo.com
Vzdelanie:   ✪ Absolvoval magisterské štúdium na Fakulte Telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na učiteľstvo (špecializácia Telesná výchova a Management)
✪ Vlastní certifikát kondičného trénera I. triedy získaného na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave
✪ Spolupracuje s fyzioterapeutmi a venuje sa samoštúdiu fyzioterapeutickej literatúry
Prax: 

✪ S klientami cvičí fyzifitness – centračno-stabilizačné cvičenie
✪ Špecialista na rozvoj a zdokonalenie kondičných a koordinačných schopností primerane potrebám vybraného športu
✪ Spolupracoval a spolupracuje s vrcholovými tenistami ako: Magda Rybáriková, Andrej Martin, Lenka Wienerová, Michaela Hončová, Lucia Butkovská

Referencie:  

✪ Dlhoročný reprezentant SR v atletike (110m cez prekážky)
✪ Niekoľkonásobný majster SR v atletike
✪ 6. Miesto na Majstrovstvách Európy Juniorov v disciplíne 110m cez prekážky
✪ Má niekoľkoročné skúsenosti zo zahraničia s prácou s tenisovou mládežou
✪ Pracoval ako kondičný tréner v prvoligovom volejbalovom mužstve SVS Sokol Wien
✪ Pracoval ako kondičný tréner volejbalovej reprezentácie SR mužov
✪ Vlastní masérsky certifikát klasickej a športovej masáže, má 8-ročné masérske skúsenosti
✪ Momentálne pôsobí ako kondičný tréner v tenisovom klube Agrofert Slávia STU Bratislava, kde sa venuje hlavne adolescentnej mládeži, produktívnej populácii a kategórii vrcholový športovec


Fotogaléria


Naši partneri